vineri, 21 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 2597 ha
Intravilan: 44 ha
Extravilan: 2553 ha
Populatie: 1760
Gospodarii: 616
Nr. locuinte: 616
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Asezarea geografica: În partea de sud a judeţului Dolj, pe DJ 561
45 km faţă de municipiul Craiova
12 km faţă de municipiul Băileşti
Activitati specifice zonei: Agricultură
Cultură mare
Legumicultură
Zootehnie
Activitati economice principale: Agricultură
Agroturism
Obiective turistice: Agroturism
Arendare teren
Evenimente locale: Hora de Paşte, în fiecare an cu ocazia sărbătorilor pascale ortodoxe
Târg săptămânal în fiecare zi de marţi, aşteptăm comercianţi
Facilitati oferite investitorilor: Arendare terenConstrucţii
Fabrici
Proiecte de investitii: Alimentare cu apă
Canalizare
Gaze
Construirea unei săli de sport şi a unui Cămin Cultural
Dispensar uman - construcţie
Modernizare drumrui comunale
Reabilitare şi igienizare şcoli şi grădiniţe
Amenajare spaţii spaţii verzi
În colaborare cu municipiul Băileşti se va construi o gropaă de gunoi ecologică
Înfiinţarea unui servicu public comunitar de evidenţă a persoanelor în colaborare cu comuna Giubega